Kdo lze změnit jméno a příjmení fyzické osoby?

Obsah

Kdo lze změnit jméno a příjmení fyzické osoby?

Kdo lze změnit jméno a příjmení fyzické osoby?

Změna jména a příjmení Kdo a za jakých podmínek Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupů.

Jak změnit příjmení?

Změna příjmení. Česká legislativa změnu jména či příjmení na vlastní žádost umožňuje, a to podle zákona č. 3001/200 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Požádat o změnu jména a příjmení mohou nejen Češi, ale i cizinci.

Jak se povolí změna příjmení?

změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod, změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte, za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů, mají-li manželé společné příjmení ...

Jak změnit příjmení dítěte?

Změna příjmení dítěte se souhlasem otce i matky. Aby mohlo být dítěti změněno příjmení, musí o tuto změnu zažádat jeden z jeho zákonných zástupců. Ať už jsou rodiče dítěte ve svazku manželském či nikoliv, je potřeba souhlas obou partnerů.

Související příspěvky: