Jak uplatnit odpočet hypotéky?

Obsah

Jak uplatnit odpočet hypotéky?

Jak uplatnit odpočet hypotéky?

Jak uplatnit odpočet úroků z hypotéky na dani z příjmu 1 Podmínky pro daňový odpočet úroků z hypotéky. Tento odpočet může uplatnit poplatník, který má hypotéku na nemovitost,... 2 Z daní si odečítáte pouze zaplacené úroky. Tento daňový odpočet se nejvíc vyplatí během počátečních let splácení úvěru... 3 Menší daň a na zaměstnance čeká daňová vratka.. Pro OSVČ použití úroků z... More ...

Kdo může odečíst úroky z hypotéky?

, že úroky z hypotéky si může odečíst pouze ten, kdo na daních z příjmů zaplatí za rok více, než činí roční sleva na poplatníka – tj. 24 840 Kč. Zaměstnanci zpravidla odvádějí v průběhu roku na dani z příjmů více, než je sleva na poplatníka 2 070 Kč, tedy odečet úroků v tom případě bude mít smysl.

Jaký je daňový odpočet hypotéky?

Podmínky pro daňový odpočet úroků z hypotéky 1 Tento odpočet může uplatnit poplatník, který má hypotéku na nemovitost, kterou řeší svou vlastní bytovou potřebu. 2 Odpočet není možné uplatnit u nemovitostí k pronájmu nebo k podnikání. 3 Daňový odpočet dělá až 300 000 Kč za rok jako nezdanitelná část daně. To je až 45 000 Kč slevy na dani z příjmu. More ...

Související příspěvky: