Co tvoří nehmotný majetek?

Obsah

Co tvoří nehmotný majetek?

Co tvoří nehmotný majetek?

Nehmotný majetek tvoří. patentované technologické postupy (tzv. know-how) nebo. duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem (autorská práva) software, licence aj. Finanční majetek tvoří. peníze, cenné papíry.

Co je majetek?

Majetek (od „míti“, přechodník „maje“) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní.Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný vlastník (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky.

Co se dělí na hmotný majetek?

Hmotný majetek se podle povahy dělí na: nemovitý (latinsky immobilis, slovensky „nehnutelný“), svázaný s půdou, jako pozemky, budovy a vlastněné prostory; movitý (lat. mobilis ), kam patří fyzické předměty, jako jsou výrobní stroje, automobily, zařízení nebo materiál. Nehmotný majetek tvoří. patentované technologické postupy (tzv. know-how) nebo.

Související příspěvky: