Kde vzniká karcinom prsu?

Obsah

Kde vzniká karcinom prsu?

Kde vzniká karcinom prsu?

Karcinom prsu je zhoubný nádor, který vzniká nejčastěji z buněk vystýlajících vývody mléčné žlázy (duktální karcinom), nebo z buněk lalůčků mléčné žlázy (lobulární karcinom). Představuje nejčastější nádorové onemocnění u žen.

Co je invazivní karcinom prsu?

Invazivní karcinom prsu je patologie schopná zasáhnout absolutně jakoukoli osobu - v jakémkoli věku, a to jak muže, tak ženě. Nicméně, nejčastěji se tato nemoc nachází u žen v reprodukčním věku. Bohužel dlouhodobě pacienti s karcinomem mohou žít bez podezření, že mají nebezpečnou patologii.

Jak se vyskytuje karcinom prsu?

Karcinom prsu se prakticky nevyskytuje do věku 20 let. S přibývajícím věkem riziko vzniku karcinomu prsu mnohonásobně roste. Dědičnost je dalším rizikovým faktorem. Dědičné změny odpovídají zhruba za 5 % ze všech zjišťovaných karcinomů prsu. Přítomnost těchto změn rovněž zvyšuje riziko vzniku karcinomu ve druhém prsu.

Jaký je riziko vzniku karcinomu prsu?

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu je věk. Karcinom prsu se prakticky nevyskytuje do věku 20 let. S přibývajícím věkem riziko vzniku karcinomu prsu mnohonásobně roste. Dědičnost je dalším rizikovým faktorem. Dědičné změny odpovídají zhruba za 5 % ze všech zjišťovaných karcinomů prsu.

Související příspěvky: