Můžete probudit svůj počítač z režimu spánku?

Obsah

Můžete probudit svůj počítač z režimu spánku?

Můžete probudit svůj počítač z režimu spánku?

Pokud počítač stále nelze probudit z režimu spánku, pokračujte dalšími kroky. Některé ovladače můžete stáhnout od společnosti HP a ostatní lze stáhnout od společnosti Microsoft prostřednictvím služby Windows Update. Pokud máte v počítači nainstalovanou nejnovější verzi systému BIOS a nejnovější ovladače, může to mnoho problémů vyřešit.

Zda klávesnice může probouzet počítač z režimu spánku?

Zkontrolujte, zda nyní klávesnice může probouzet počítač. Pokud počítač stále nelze probudit z režimu spánku, pokračujte dalšími kroky. Některé ovladače můžete stáhnout od společnosti HP a ostatní lze stáhnout od společnosti Microsoft prostřednictvím služby Windows Update.

Jak opravit problém s režimem spánku/pozastavení?

Pokud se tím problém s režimem spánku/pozastavení vyřeší, bylo jeho příčinou jedno z připojených zařízení. Vyměňte jedno zařízení a vyzkoušejte, zda se problém znovu objeví. Pokračujte v přidávání zařízení a testování, dokud nenaleznete zařízení způsobující problém. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Související příspěvky: