Kde se zemní plyn vyskytuje?

Obsah

Kde se zemní plyn vyskytuje?

Kde se zemní plyn vyskytuje?

Ve prospěch teorie svědčí fakt, že se zemní plyn vyskytuje právě v ložiscích ropy nebo uhlí. Podle anorganické teorie stojí za vznikem zemního plynu řada chemických reakcí anorganických látek.

Jaký je druh zemního plynu?

Zemní plyn se dle výskytu dělí na dva druhy – naftový a karbonský. Naftový zemní plyn je plyn, vyskytující se společně s ropou. Jak už označení druhého druhu napovídá, karbonský zemní plyn se vyskytuje v uhelných ložiscích.

Co se týče zemního plynu?

Vlastnosti zemního plynu a dělení topných plynů. Zemní plyn je bezbarvý, sám o sobě nezapáchající, hořlavý plyn. Je nejedovatý, nedýchatelný a lehčí než vzduch. Co se složení zemního plynu týče, hlavní složkou je methan. Dále se v něm vyskytují vyšší uhlovodíky a malé množství inertních plynů.

Proč je zemní plyn nepostradatelný?

Zemní plyn se stal nepostradatelným zdrojem energie pro naší společnosti. Řadí se do skupiny tzv. velmi výhřevných plynů a je využíván pro široké spektrum potřeb – k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, v teplárnách nebo třeba v dopravě. Jenom v České republice se ho ročně spotřebuje přes 8 mld. m3.

Související příspěvky: