Jak použít filtry v sestavě?

Obsah

Jak použít filtry v sestavě?

Jak použít filtry v sestavě?

Filtry můžete používat v podokně Filtry nebo prováděním výběrů v průřezech přímo v samotné sestavě. You can apply filters in the Filters pane or by making selections in slicers directly on the report itself. V podokně Filtry se zobrazují tabulky a pole použité v sestavě a také případné aplikované filtry.

Jak se vztahuje filtr sestavy?

Filtr sestavy se vztahuje na všechny stránky v sestavě. Filtr podrobné analýzy se vztahuje na jednu entitu v sestavě. Vyhledat a vybrat požadovanou hodnotu můžete pomocí filtru stránky, vizuálu nebo sestavy v zobrazení pro čtení i pro úpravy.

Můžete přiblížit galerii filtrů?

Pohled můžete přiblížit nebo oddálit kliknutím na tlačítka + nebo – pod oknem náhledu. Galerie filtrů poskytuje náhled pro mnoho filtrů speciálních efektů. Můžete aplikovat více filtrů, zapnout nebo vypnout efekt filtru, obnovit volby filtru a změnit pořadí, ve kterém se filtry aplikují.

Jak odstranit aplikované filtry?

Po aplikování filtrů je můžete uspořádat přetažením názvu filtru na jiné místo v seznamu aplikovaných filtrů. Změna pořadí efektů filtrů může dramaticky změnit vzhled obrazu. Kliknutím na ikonu oka vedle filtru skryjete efekt v náhledu. Aplikované filtry můžete také odstranit tak, že vyberete filtr a kliknete na ikonu Odstranit vrstvu .

Související příspěvky: