Můžete požádat o rozvod v České republice?

Obsah

Můžete požádat o rozvod v České republice?

Můžete požádat o rozvod v České republice?

NE - V České republice můžete požádat o rozvod pouze tehdy, pokud se tam opět přestěhujete a budete tam žít alespoň po dobu šesti měsíců (máte-li českou státní příslušnost) nebo jeden rok (pokud máte jinou státní příslušnost).

Kde můžete požádat o rozvod nebo rozluku?

O rozvod či rozluku můžete požádat společně s vaším partnerem či partnerkou, nebo jednotlivě. Žádost můžete podat u soudů: v zemi, kde jste spolu naposledy žili, pokud tam jeden z vás žije i nadále tam již v momentě bezprostředně před podáním žádosti žijete nejméně 6 měsíců

Zda mohu poprosit o rozvod v České republice?

Můj manžel a já jsme byli oddáni v České republice a společně jsme naposledy žili v Německu. Manžel, který je původem Belgičan, se nedávno odstěhoval zpět do Belgie a já jsem zůstala v Německu. Chceme se rozvést. Zajímalo by mě, zda mohu požádat o rozvod v České republice?

Jsou v rámci EU pravidla, která rozhodují o rozvodu nebo rozluku?

Existují v rámci EU pravidla, která stanoví, která země (tj. který vnitrostátní právní systém) bude rozhodovat ve věcech našeho rozvodu nebo rozluky, pokud každý z nás žije v jiné zemi? NE - Nebude to ale nutně právo té země, jejíž soudy se případem zabývají. Některé země EU se na takových pravidlech, která rozhodné právo určují, dohodly.

Související příspěvky: