Jaké jsou ocelové oceli?

Obsah

Jaké jsou ocelové oceli?

Jaké jsou ocelové oceli?

Podle oblasti použití lze oceli rozdělit do následujících skupin: 1 Konstrukční oceli – jsou zpravidla nelegované oceli používané ve strojírenství, stavebnictví, apod. 2 Automatové oceli – jsou uhlíkové oceli se zvýšeným obsahem síry (kolem 0,3 %) a manganu (kolem 1 %), který váže síru na... 3 Betonářské oceli – na armovací drát nebo tyče ve stavebním průmyslu. Většinou... More ...

Jak se vyrábí a zpracovává ocel?

Jak se vyrábí a zpracovává ocel 1 Výroba oceli. Ocel se tradičně vyrábí zkujňováním surového železa s přísadou ocelového šrotu anebo pouze z ocelového... 2 Kontinuální odlévání oceli (kontilití). Moderní ocelárny používají k odlévání oceli takzvané kontilití, které je oproti... 3 Minihutě. Rostoucí požadavky na to, aby produkty kontilití byly svým tvarem a rozměry co možná... More ...

Jaké jsou oceli k zušlechťování?

Oceli určené k cementování mají 0,06 až 0,2 %C a dodávají se ve stavu přírodním (pouze válcované popř. kované). Oceli k zušlechťování mají 0,25 až 0,7 %C. Jsou prokalitelné až do průměru 40 mm. Hřídele pro elektromotory a dynama se vyrábějí z normalizačně žíhané oceli

Co jsou automatové oceli?

Zvláštní oceli jsou tzv. automatové(11 109, 11 110, 11 120, 11 121, 11 140), které obsahují až 0,2 %S. Síra je vázána zvýšeným obsahem manganu (kolem 1%) na MnS. Tyto oceli dosahují dobré obrobitelnosti s kvalitním povrchem při velké řezné rychlosti a snadné lámavosti třísky.

Související příspěvky: