Jaký je Princip tepelného čerpadla?

Obsah

Jaký je Princip tepelného čerpadla?

Jaký je Princip tepelného čerpadla?

Princip tepelného čerpadla je stejný, pouze kondenzátor (tj. „teplá“ strana) ústí do vodního tepelného výměníku, který je přímo napojený na vytápěcí systém. Na „studené“ straně, kde se teplo odebírá, může být tepelný kolektor nebo vnější jednotka (podle typu čerpadla).

Jaká je teplota tepelného čerpadla?

Vytápění, příprava teplé vody a chlazení tepelným čerpadlem 1 Vytápěcí tělesa. Maximální teplota výstupu vytápěcí vody z běžného tepelného čerpadla se pohybuje cca na úrovni 55–65 °C. 2 Příprava teplé užitkové vody. Tepelné čerpadlo na vytápění domu může mít také výstup pro zásobník teplé vody. Existují... 3 Chlazení tepelným čerpadlem. Nejběžnější způsob chlazení, jaký známe,... More ...

Jaká je stavba komet?

Stavba komet 1 Jádro – pevná část komety v řádu kilometrů až desítek kilometrů, skládá se především ze suchého ledu, tuhého oxidu... 2 Koma – kulová obálka kolem jádra, složená především z různých nedisociovaných i disociovaných molekul, radikálů a iontů,... 3 Ohon – obsahuje plyn a prachové částice; ohon směřuje směrem od Slunce (jiné pojmenování pro ohon se používá chvost... More ...

Související příspěvky: