Co je vnitřní postižení?

Obsah

Co je vnitřní postižení?

Co je vnitřní postižení?

Vnitřní postižení je postižení, které není na první pohled vidět, přesto může být velice vážné. Osoby takto postižené jsou opět podle vážnosti postižení buď invalidními důchodci, nebo osoby ZPS. Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání ZPS je dáno pouze na základě lékařského potvrzení.

Rozdělení zdravotně postižených osob do skupin?

Rozdělení zdravotně postižených osob do skupin 1 Zrakové postižení 2 Sluchové postižení 3 Tělesné postižení 4 Mentální postižení 5 Vnitřní postižení 6 Kombinovaná postižení 7 Duševní nemoci 8 Rodiče dětí se zdravotním postižením 9 Senioři

Kdo jsou žáci se zdravotním postižením?

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, případně i žáci s mimořádným nadáním. Do kategorie žáků se zdravotním postižením jsou zařazováni žáci s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s poruchami autistického spektra, s poruchou dorozumívacích ...

Související příspěvky: