Proč je porušením smlouvy porušení smlouvy?

Obsah

Proč je porušením smlouvy porušení smlouvy?

Proč je porušením smlouvy porušení smlouvy?

Podstatným porušením smlouvy je i situace, kdy prodávající ujišťuje kupujícího, že na pozemku může podle již schváleného projektu stavět, pak se ale zjistí, že ve skutečnosti je projekt zastaven, pozemek není ke stavbě vhodný a je kupujícímu k ničemu.

Kdo poruší smlouvu?

Obecně platí, že poruší-li někdo smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je přitom takové porušení povinnosti, o němž v případě nemovitostí prodávající věděl již při uzavírání smlouvy nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

Kdy končí podnájemní smlouva?

V podstatě stačí, když ukončíte vztah se svým nájemcem, a ve stejném okamžiku končí pochopitelně i podnájem. Do podnájemní smlouvy můžete také uvést, že v případě překročení lhůty splatnosti nájemného například od 14 dní obdrží nájemce okamžitou výpověď.

Související příspěvky: