Jaká je akutní otrava olovem?

Obsah

Jaká je akutní otrava olovem?

Jaká je akutní otrava olovem?

Akutní otrava olovem může vyvolat i epileptický záchvat a může mít za následek až ztrátu vědomí. Dospělí, kteří se otrávili olovem v mírné dávce, se často zotaví bez větších problémů.

Zda se jedná o otravu olovem?

Jednoduchý krevní test na hladinu olova v krvi, takzvaná plumbémie, prokáže, zda se vůbec jedná o otravu olovem. Za otravu olovem se považuje hladina v krvi vyšší než 10 mikrogramů na decilitr.

Co může způsobit otrava olovem?

Otrava olovem se může projevovat mnoha příznaky. Olovo může ovlivnit mnoho částí těla. Jediná větší dávka olova může způsobit velmi vážné zdravotní problémy. Pro otravu olovem je ale mnohem typičtější pomalá intoxikace menšími dávkami. Ta je způsobená opakovaným vystavováním malým množstvím olova.

Jak se projevuje otrava olovem?

Objeví se zvracení, křečovitá bolestbřicha (Saturninská kolika), křeče (to jsou většinou první známky vysoké toxické dávky olova), dále například svalová slabost. Akutní otrava olovem může vyvolat i epileptický záchvat a může mít za následek až ztrátu vědomí.

Související příspěvky: