Jaký je výpočet marže v marže?

Obsah

Jaký je výpočet marže v marže?

Jaký je výpočet marže v marže?

Vzorec pro výpočet marže: Marže = (prodejní cena – skladová cena) / prodejní cena x 100 (v %)

Jak se počítá marže?

1 Jak se počítá marže 1 m = marže, 2 p = prodejní cena, 3 n = nákupní cena.

Co je marže v prodejní ceně?

Marže je % část prodejní ceny, tj. může být nejvýše 100 % pokud nemáš se zbožím spojené žádné náklady, což je nemožné. Při prodejní ceně 350 a nákladech na nákup produktu 300 je marže 14 % a nikoliv 20. Jak takhle chceš podnikat?

Jaký je vzorec pro výpočet marže?

Obecný vzorec pro výpočet marže je (ProdC – NákC) / ProdC * 100 . Obchodní přirážka. Obchodní přirážka se udává v procentech. Pokud k ceně zboží přidáte 50 Kč, bude se jednat o obchodní přirážku, která činí 50 %. Obchodní přirážka se nevyjadřuje v korunové hodnotě, ale pouze v procentuální.

Související příspěvky: