Kdo je Původcem vztekliny?

Obsah

Kdo je Původcem vztekliny?

Kdo je Původcem vztekliny?

Původcem vztekliny je RNA virus, tzv. Lyssavirus. Jedná se o velmi odolný virus, přežívá i při nízkých teplotách. Virus pronikne svalem a podél periferního nervu putuje do centrálního nervového systému. Inkubační doba, která se pohybuje v rozmezí týdnů a měsíců, tak vlastně odpovídá vzdálenosti rány od mozku.

Co se děje přenosem vztekliny?

Přenos vztekliny se děje cestou slin, nejčastěji pokousáním člověka infikovaným zvířetem. Vzteklina se vyskytuje po celém světě, Česká republika byla však roku 2004 prohlášena za „Rabbies- free“- tedy prosta výskytu této nemoci. Riziko nákazy se zvyšuje u hranic se Slovenskem a Polskem, které patří mezi země, kde se vzteklina stále objevuje.

Kde se vzteklina vyskytuje?

Vzteklina se vyskytuje po celém světě, Česká republika byla však roku 2004 prohlášena za „Rabbies- free“- tedy prosta výskytu této nemoci. Riziko nákazy se zvyšuje u hranic se Slovenskem a Polskem, které patří mezi země, kde se vzteklina stále objevuje. Původcem vztekliny je RNA virus, tzv. Lyssavirus.

Související příspěvky: