Kdo platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění?

Obsah

Kdo platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění?

Kdo platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění?

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem určuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. V roce 2020 platí stát za své pojištěnce 1 067 Kč (od 1. 1.), resp. 1 567 Kč (od 1. 6.).

Kdo platí za své pojištěnce?

V roce 2020 platí stát za své pojištěnce 1 067 Kč (od 1. 1.), resp. 1 567 Kč (od 1. 6.).

Za koho platí pojistné stát?

Za koho platí pojistné stát. Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další.

Související příspěvky: