Jak získat informace o transplantaci krvetvorných buněk?

Obsah

Jak získat informace o transplantaci krvetvorných buněk?

Jak získat informace o transplantaci krvetvorných buněk?

SOUHRN:Článek poskytuje základní informace o transplantaci krvetvorných kmenových buněk, typy transplantací, princip krvetvorné buňky, indikace pro transplantaci krvetvorných buněk, rozdělení a průběh odběru krvetvorných buněk podle zdroje a registry dárců krvetvorných kmenových buněk.

Jak byla provedena transplantace kostní dřeně?

Transplantace kostní dřeně je nyní novou příležitostí k léčení složitých a dokonce i dnes nevyléčitelných onemocnění. První účinně provedená transplantace byla provedena v roce 1968 v nemocnici ve městě Minneapolis USA, pacientovi s aplastickou anémií u dítěte.

Jaké jsou indikace pro transplantaci kostní dřeně?

Indikace pro transplantaci kostní dřeně jsou relevantní u pacientů trpících hematologickými, onkologickými nebo řady dědičných onemocnění. Také včasná indikace jsou důležitá u pacientů s akutní chronickou leukémií, lymfomy, různými typy anémie, neuroblastomů a různých typů kombinované imunodeficience.

Související příspěvky: