Jak dodržet smluvní pokutu?

Obsah

Jak dodržet smluvní pokutu?

Jak dodržet smluvní pokutu?

Se smluvní pokutou bude mít totiž zákazník větší možnosti, jak zhotovitele přimět k tomu, aby termín dodržel. V případě delšího prodlení by zákazník mohl také odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacených peněz. I platební podmínky by měly být vymezeny ve smlouvě co nejpřesněji.

Kde je smlouva uzavřena?

V případech, kdy je smlouva uzavřena: 1 prostřednictvím komunikace na dálku (přes internet, po telefonu), nebo 2 mimo obvyklé obchodní prostory (např. u spotřebitele doma, na ulici), nebo 3 o spotřebitelském úvěru, More ...

Jaké jsou důvody pro odstoupení ze smlouvy?

Důvody pro odstoupení mohou vyplývat: 1 ze zákona – důvody mohou být jednak obecné a jednak specifické pro jednotlivé typy smluv, 2 ze smlouvy – obě smluvní strany se předem dohodly, za jaké situace mohou ze smlouvy jednostranně odstoupit. More ...

Související příspěvky: