Jaké jsou základní vlastnosti kyslíku?

Obsah

Jaké jsou základní vlastnosti kyslíku?

Jaké jsou základní vlastnosti kyslíku?

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti Kyslík je velmi reaktivní permanentní plyn, nezbytný pro existenci života na naší planetě. Slučování kyslíku s ostatními prvky se nazývá hoření, pokud je látka zahřátá na zápalnou teplotu.

Co je kyslík?

Kyslík (chemická značka O, latinsky Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry. Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě. Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl.

Kdo objevil kyslík?

1772 – Carl Wilhelm Scheele objevil kyslík a pojmenoval ho "ohnivý vzduch ". Objev byl však publikován až v roce 1777. 1774 – Joseph Priestley objevuje kyslík dva roky nezávisle po Scheeleovi. Publikuje však svůj objev jako první.

Jaké jsou základní skupiny kyslíku?

Základní skupiny organických sloučenin s obsahem kyslíku jsou: 1 alkoholy, obsahující skupinu C-OH 2 fenoly, které skupinu -OH mají připojenu k aromatickému jádru 3 ethery, obsahující skupinu C-O-C 4 peroxidy ,obsahující skupinu C-O-O-C 5 aldehydy ,obsahující skupinu HC=O 6 ketony, obsahující skupinu C-CO-C 7 karboxylové kyseliny, obsahující skupinu -COOH 8 estery ,obsahující skupinu R-C-OOR More ...

Související příspěvky: