Proč je Naftový zemní plyn vlhký?

Obsah

Proč je Naftový zemní plyn vlhký?

Proč je Naftový zemní plyn vlhký?

Pokud se naftový zemní plyn těží společně s ropou, jedná se zpravidla o zemní plyn vlhký. V některých lokalitách ložiska neobsahují žádnou ropu, ale pouze zemní plyn suchý. Vedle naftového plynu se dnes využívá i karbonský zemní plyn, který se z bezpečnostních důvodů odtěžuje při těžbě uhlí.

Co jsou zemní plyny?

Společným názvem zemní plyn se označují přírodní směsi plynných uhlovodíků, jejichž hlavní složkou je metan, s proměnlivým obsahem nehořlavých plynů. Podle chemického složení se zemní plyny dělí do čtyř skupin: a) zemní plyny suché (chudé) - jsou plyny s dominantním obsahem metanu (až 99 %) a nepatrným obsahem vyšších uhlovodíků a nehořlavých plynů

Proč jsou zemní plyny nasycené?

Zemní plyny obsahují pouze nasycené uhlovodíky. Pokud zemní plyn obsahuje uhlovodíky vyšší alkalické řady (C 5 a více), odstraňují se tyto uhlovodíky již při úpravě v místě těžby. Jejich směs se nazývá gazolín nebo přírodní benzín. V současné době nejvíce využívaným zemním plynem je tzv. naftový zemní plyn, který vznikal společně s ropou.

Jak se dělí zemní plyny?

Podle chemického složení se zemní plyny dělí do čtyř skupin: a) zemní plyny suché (chudé) - jsou plyny s dominantním obsahem metanu (až 99 %) a nepatrným obsahem vyšších uhlovodíků a nehořlavých plynů b) zemní plyny vlhké (bohaté) - se od chudých zemních plynů liší vyšším podílem vyšších uhlovodíků (na úkor metanu)

Související příspěvky: