Jaké jsou dluhopisy republiky?

Obsah

Jaké jsou dluhopisy republiky?

Jaké jsou dluhopisy republiky?

Například české Ministerstvo financí v posledních letech vydává tzv. Dluhopisy Republiky, které jsou určeny výhradně pro fyzické osoby, ale jejich podíl na celkovém zadlužení je naprosto minimální. V současné době drží domácnosti méně než jedno procento státního dluhu. A to často za výnosy, které nepokryjí ani inflaci.

Kde koupit dluhopisy?

Nákup dluhopisů je obvykle jednoduše zprostředkovaný. Nejčastěji jej nabízejí bankovní domy a možná i vám nabízela dluhopisy paní nebo pán na přepážce. Pokud jde o dluhopisy přímo bankovních institucí, tak je opět lze považovat za velmi bezpečné, ale i zde určité riziko je.

Co je dluhopisy korporátní?

Důvod je stejný jako v případě, kdy dluhopisy emituje jakákoli firma. Emitent potřebuje vybrat hotovost za nějakým konkrétním účelem. U korporátních dluhopisů je to většinou investice do dalšího rozvoje, nákup potřebných strojů a zařízení, akvizice konkurence nebo expanze na nové trhy.

Proč jsou dluhopisy zajištěny?

Nákupem dluhopisů se totiž stávají věřiteli společnosti a při likvidaci majetku tak mají ze zákona přednost před akcionáři. V případě nesplacení nebo průtahů se splacením ze strany emitenta se snažíme investorům pomoci získat své peníze zpět. Jak jsou dluhopisy zajištěny? Garanční systém finančních vkladů se na dluhopisy nevztahuje.

Související příspěvky: