Co je reaktivní agrese?

Obsah

Co je reaktivní agrese?

Co je reaktivní agrese?

Reaktivní agrese, která je především afektivní, doprovázená vyšší mírou vzteku a je mnohdy odpovědí na aktuální provokaci. Proaktivní agrese je na druhou stranu promyšlenější a míra afektivity bývá nižší.

Jak se projevuje agresivita?

Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita.

Jaké jsou dělení agresivního chování?

Agresivita 1 Dělení. Tím nejzákladnějším dělením agresivního chování je dichotomizace na instrumentální a afektivní agresi. 2 Biologické faktory. Za spouštěče agrese v mozku jsou považovány především orbitofrontální kůra (spolupráce s limbickým... 3 Psycho-sociální faktory. Již na malé dítě působí rodinní příslušníci, vrstevníci a okolí svými postoji, názory a... More ...

Jaké jsou podoby agrese?

Psychologický slovník uvádí následující podoby agrese: 1 altruistická – k ochraně druhých 2 anticipující – hájení vlastního teritoria 3 brachiální – násilí vedené na tělo oběti 4 dravčí – zaměřená na uvolnění kořisti 5 indukovaná – vyvolaná (s úmyslem zkoumat agresivní chování) 6 institucionální – násilné činy vykonané v rámci „lidské práce“ 7 mateřská – při ohrožení mláďat More ...

Související příspěvky: