Co je agresivita?

Obsah

Co je agresivita?

Co je agresivita?

Agresivita je způsob reakce na podkladě strachu, přání (frustrace, žádosti), heredity (dědičnosti), opuštění nebo tyranie. Agresivita se často prolíná s asertivitou - sebeprosazováním při dosahování svých cílů. V podobných souvislostech se používá též termín hostilita - nepřátelský postoj vůči lidem obecně.

Jak se projevuje agresivita?

Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita.

Jaké jsou dělení agresivního chování?

Agresivita 1 Dělení. Tím nejzákladnějším dělením agresivního chování je dichotomizace na instrumentální a afektivní agresi. 2 Biologické faktory. Za spouštěče agrese v mozku jsou považovány především orbitofrontální kůra (spolupráce s limbickým... 3 Psycho-sociální faktory. Již na malé dítě působí rodinní příslušníci, vrstevníci a okolí svými postoji, názory a... More ...

Související příspěvky: