K čemu se používají palivové páry?

Obsah

K čemu se používají palivové páry?

K čemu se používají palivové páry?

U novějších moderních palivových soustav již víčka nádrž hermeticky uzavírají. Na propojení nádrže s okolní atmosférou se používá složitější a mnohem dokonalejší systém odvzdušňovacích a zavzdušňovacích ventilů. Palivové páry se zachycují v nádobce s aktivním uhlím – obr. 7. Spojuje jednotlivé části palivové soustavy.

Jak se zabránit přelévání paliva v nádrži?

Větší nádrže jsou rozděleny přepážkami s otvory u dna nádrže na několik menších částí, aby se zabránilo nadměrnému přelévání a shlukování paliva při jízdě v prudkém stoupání, klesání, při rychlém projíždění zatáček, intenzivním brzdění, akceleraci apod. Jinak by byl přisáván do paliva vzduch, zejména při nižší hladině paliva v nádrži.

Co je skupenství paliv?

Skupenství paliv 1 plynná paliva: například vodík, zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, LPG 2 kapalná paliva: například benzín, motorová nafta, petrolej, benzen, alkoholy 3 pevná paliva: například uhlí, koks, brikety, dřevo

Co jsou čerpadla v palivové nádrži?

Čerpadla ponořená v palivové nádrži (In-tank) jsou obvykle součástí modulu dopravy paliva – obr. 8. U novějších moderních vozidel se již téměř výhradně používají moduly dopravy paliva. – zubová; – šroubová; – křídlová; – odstředivá. Obr. 11 Zubové čerpadlo. [3] Obr. 12 Šroubové čerpadlo. [3] Obr. 13 Křídlové čerpadlo. [3]

Související příspěvky: