Jak se umístí podpis na razítko?

Obsah

Jak se umístí podpis na razítko?

Jak se umístí podpis na razítko?

Podpis se umisťuje k pravému okraji dokumentu do výše spodního okraje razítka nebo o něco níže (podepisují-li dokument dvě osoby, k levému okraji se podepíše osoba významnější a k pravému méně významná). Pokud je místo pro podpis vyznačeno linkou (na formulářích s předtiskem místa pro razítko), umístí se na linku.

Jak použít časové razítko?

Časová razítka poskytují pomocí on-line služeb různé certifikační autority. Časové razítko je vhodné použít u elektronických dokumentů, kde je nutné prokázat čas jejich vzniku, jako jsou například účetní doklady nebo zdravotnická dokumentace.

Kdo chce zajistit časové razítko?

Kdo chce zajistit u dokumentu prokazatelnost jak osoby, která ho vytvořila, tak času, kdy vznikl, aplikuje na daný dokument elektronický podpis, který prokáže identitu tvůrce, i časové razítko, které prokáže čas vzniku. Jak vzniká časové razítko?

Co se píše na razítku a podpisu vpravo?

Při umístění razítka a podpisu vlevo se jméno a funkce píší zároveň od levé svislice. Při umístění podpisu vpravo se funkce píše pod jméno a příjmení na jejich střed nebo od stejné svislice jako jméno a příjmení (většinou se v praxi používá tento způsob).

Související příspěvky: