Co je odvětrání vnitřních kanalizací v budovách?

Obsah

Co je odvětrání vnitřních kanalizací v budovách?

Co je odvětrání vnitřních kanalizací v budovách?

Odvětrání vnitřních kanalizací v budovách 1 Přivětrání. Při odtoku odpadních vod vzniká v potrubí podtlak, který může vyvolat odsátí vody ze zápachových uzávěrek. 2 Odvětrání. Ve stokových sítích se tvoří plyny, z nichž některé nejen zapáchají, ale jsou i velmi toxické. 3 Větrací systémy. Hlavním větráním (viz obr. 1a) se rozumí takové provedení, kdy na splaškové odpadní... More ...

Kde se nachází kanalizační přípojka?

Většinou se jedná o soustavu tvořenou dvěmi stokovými sítěmi, kde jedna slouží pro splaškové vody a druhá pro dešťové vody (splašková kanalizace, dešťová kanalizace). Kanalizační přípojka - potrubí vedené od svodného potrubí vnitřní kanalizace do stoky.

Jak napojení na veřejnou kanalizaci?

Obecně pravidla napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci: 1 Úsek potrubí mezi vyústěním vnitřní kanalizace a veřejnou kanalizací, zjednodušeně řečeno mezi trubkou, která vede z... 2 Každá připojená nemovitost musí mít svou vlastní kanalizační přípojku. To znamená, jsou-li na jednou pozemku dva domy... 3 Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti. V... More ...

Související příspěvky: