Co znamená přehrady?

Obsah

Co znamená přehrady?

Co znamená přehrady?

Přehrady, jako velké stavby způsobují narušení říčního kontinua, to znamená nejen, že jde o překážku v přirozené migraci ryb a jiných vodních živočichů, ale přetrhává se i údolní niva jako významný migrační koridor pro suchozemské živočichy.

Co jsou velké přehrady?

Přehrady, které jsou vysoké mezi 5 a 15 metry, ale mají objem nádrže větší než 3 miliony m3 jsou též klasifikovány jako velké přehrady.V roce 1918 měla dnešní ČR 17 velkých přehrad s celkovým objemem 0,75 miliónů m3, zatímco v roce 1989 už zde bylo 180 nádrží s kombinovaným objemem 4.770 miliónů m3.

Jaké jsou údajné funkce přehrady?

Často jsou některé údajné funkce zcela neslučitelné (například rekreace a pitná voda) a přesto se současně používají jako beranidlo pro proražení odporu občanů ke stavbě dalších přehrad. Často jako sláma z bot čouhá z úmyslu stavět přehrady jiný důvod. Například mít pocit, že ovládáme řeku .

Co jsou Betonové přehrady?

Betonové přehrady se rozdělují na: 1 tížné – voda v přehradě je zadržovaná hmotností stavby 2 pilířové – mají plný betonový líc, plnou stěnu tvoří pilíře 3 klenbové – jsou vystavěny do oblouku, tlak vody se tak přenáší do bočních stran údolí, kde je přehrada postavena More ...

Související příspěvky: