Jaké jsou druhy energie?

Obsah

Jaké jsou druhy energie?

Jaké jsou druhy energie?

Druhy energie. Druhy energie se rozlišují např. podle druhu síly, která působí, podle zdroje, který energii vydává, ap.: Podle působící síly. Mechanická energie. Kinetická (pohybová) energie; Potenciální (polohová) energie. Gravitační potenciální energie

Jaké jsou obnovitelné zdroje energie?

Olah et al. (2006) uvádí tyto zdroje energie: obnovitelné zdroje: energie vodní, geotermální, energie větru, sluneční energie, fotoelektrická a termální, ze slaných solárních nádrží, energetické zdroje oceánů: termální, přílivové, z vlnobití, metanol a etanol. Nejméně opodstatněné je dělení na zdroje „čisté“ a „znečišťující“.

Co je značka energie obecné?

Energie Energie Obecné Obecné Název, značka Energie, E Hlavní jednotka SI joule Značka hlavní jednotky SI J 2 more rows ...

Kde je primární solární energie využívána?

Primární solární energie je využívána jednak přímo, jako sluneční teplo, jednak nepřímo přeměnou slunečního světla pomocí fotovoltaických článků. Tepelná energie (sálavé teplo) Slunce je využívána pomocí solárních panelů na střechách (např. na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, stejně jako na rekreačních zařízeních ve Středomoří).

Související příspěvky: