Jaké jsou hlasové projevy Jelena?

Obsah

Jaké jsou hlasové projevy Jelena?

Jaké jsou hlasové projevy Jelena?

Podle hlasových projevů jelena – troubení se říje nazývá hlučná, hlásná nebo naopak tichá. Jelení zvěř se i během říje orientuje pomocí tělních pachů . Jeleni si svá teritoria značí pomocí výměšků slzníku nebo produkty meziprstních pachových žláz a produkty pachových žláz pod patním kloubem zadních běhů .

Proč se jeleni rozdělují?

Jeleni se pak nedokáží rozdělit a uhynou vyčerpáním. Během říje se hlavní jelen plně věnuje svým laním. Neustále je obíhá, shání dohromady, hlídá před svými soky, ozývá se hlasitým troubením, kaliští se v bahně a hlavně své laně průběžně pokládá.

Kdo je jelen evropský?

Jelen evropský (Cervus elaphus), nově jelen lesní, je velký sudokopytník z čeledi jelenovitých (Cervidae). Vyskytuje se na rozsáhlém území Evropy, na Kavkaze, v Malé, západní a střední Asii a izolovaně také na území mezi Marokem a Tuniskem, což z něj činí jediný druh jelena v Africe.

Související příspěvky: