Co je digitální certifikát certifikátu?

Obsah

Co je digitální certifikát certifikátu?

Co je digitální certifikát certifikátu?

Digitální certifikát, který vydává certifikační autorita, je v asymetrické kryptografii digitálně podepsaný veřejný šifrovací klíč. Uchovává se ve formátu X.509, který (kromě jiného) obsahuje informace o majiteli veřejného klíče a vydavateli certifikátu (tvůrci digitálního podpisu, tj. certifikační autoritě).

Jaké jsou certifikáty pro digitální podpis?

Pro vytvoření digitálního podpisu v digitálním certifikátu jsou používány algoritmy RSA, DSA nebo ElGamal. Třídy certifikátů. Firma VeriSign nadefinovala několik tříd certifikátů: Class 1 – určena pro jednotlivce, pro e-mail; Class 2 – určena pro organizace, kde je vyžadováno prokázání identity

Co jsou SSL certifikáty?

Vysvětlení SSL certifikátů: Co jsou, jak fungují a proč je používat 1 Ve zkratce: Jak funguje SSL. Abychom se mohli v této problematice zorientovat, je zapotřebí se alespoň rychle a velmi... 2 Certifikáty jsou klíčovým prvkem bezpečné komunikace. Jakou roli tedy v SSL protokolech hrají konkrétně ony certifikáty? 3 Starat se o bezpečnost internetu je povinností všech. Proč si... More ...

Související příspěvky: