Jak použít pomlčku a dlouhé pomlčky?

Obsah

Jak použít pomlčku a dlouhé pomlčky?

Jak použít pomlčku a dlouhé pomlčky?

Použití znaků pomlčky a dlouhé pomlčky musí být jednotné, v jednom dokumentu lze používat pomlčku (–⁠) pro označení rozsahu nebo nahrazení výrazů a či versus a dlouhou pomlčku (—) v ostatních případech, např.

Co je pomlčka?

Pomlčka (–) je interpunkční znaménko, znak vodorovné čáry, které vyznačuje přestávku v řeči, odděluje části projevu (ve větě i mezi větami). Znak může mít různou šířku. V českých textech se zpravidla pomlčka na obou stranách od okolního textu odděluje mezerami stejně jako samostatné slovo.

Co je pravidlo pomlčky?

Jednoduchým pravidlem, které platí pro většinu případů je: pomlčka se píše s mezerami, spojovník bez mezer . Jedná se o delší horizontální čáru (–) mezi dvěma slovy z obou stran oddělenou mezerami (n pomlča).

Související příspěvky: