Kdo jsou dinosauři?

Obsah

Kdo jsou dinosauři?

Kdo jsou dinosauři?

Dinosauři Stratigrafický výskyt: Střední ... Dinosauři Stratigrafický výskyt: Střední ... Montáž fosilií šesti různých dinosaurů, ... Montáž fosilií šesti různých dinosaurů, ... Vědecká klasifikace Vědecká klasifikace Říše živočichové (Animalia) Kmen strunatci (Chordata) 7 more rows ...

Proč jsou dinosauři Zvláštní skupinou?

Dinosauři byli velmi zvláštní skupinou plazů, kteří nemají (snad až na jednu výjimku, jak o tom bude dále řeč) v recentní fauně obdobu. V učebnicích se dočteme, že doklady o jejich nejranější existenci pocházejí z konce středního triasu (přibližně před 210 miliony let), poslední se datují koncem křídového období (před 65 miliony let).

Proč jsou dinosauři populární v Americe?

Dinosauři však byli v Americe populární již v druhé polovině minulého století. Přispěla k tomu například skutečnost, že se při prvních výzkumných paleontologických expedicích našla indiánská obydlí vystavěná z dinosauřích obratlů.

Související příspěvky: