Co se týče životního pojištění?

Obsah

Co se týče životního pojištění?

Co se týče životního pojištění?

Životní pojištění zasahuje nemálo i do daňové oblasti, a to především do zákona o daních z příjmů. Životní pojištění lze zjednodušeně rozdělit na samostatné rizikové pojištění pro případ smrti (rizikové životní pojištění), a dále na kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění a důchodové pojištění.

Jaké je pojistné na soukromé životní pojištění?

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že od 1. ledna 2008 je pojistné na soukromé životní pojištění hrazené zaměstnavatelem daňově uznatelným nákladem (výdajem) v plné výši, pokud je k jeho poskytování zaměstnavatel zavázán v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní či jiné smlouvě.

Je pojistné u rizikového pojištění daňově odpočitatelné?

Pojistné u tohoto rizikového pojištění není sice daňově odpočitatelné, avšak na druhou stranu nepodléhá zdanění pojistné plnění, které je vyplaceno v případě smrti pojištěného oprávněné osobě (dle § 4 ZDP).

Jak dopadla novela zákona o daních z příjmů na soukromé životní pojištění?

Obecně lze říci, že novela zákona o daních z příjmů, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2008, měla v oblasti placení pojistného na soukromé životní pojištění zaměstnavatelem svým zaměstnancům celkově pozitivní vliv. Došlo k částečnému zpřehlednění, a to díky zrušení omezení daňové uznatelnosti tohoto pojistného.

Související příspěvky: