Co je tepelná ztráta větráním Q?

Obsah

Co je tepelná ztráta větráním Q?

Co je tepelná ztráta větráním Q?

Výpočet tepelné ztráty větráním Tepelná ztráta větráním Q je závislá na výši objemového toku vzduchu. To jinak řečeno znamená množství vzduchu v m 3 /h, které proudí mezi interiérem a exteriérem.

Jaká je tepelná ztráta na vytápění?

Tepelná ztráta tepla na vytápění je okamžitá hodnota tepelné energie (přesněji tepelný tok), která z domu uniká prostupem tepla, zářením skrz průsvitné konstrukce a větráním. Tuto hodnotu je nutné počítat vždy na extrémní podmínky, tedy v ČR obvykle –15°C, v Praze a některých dalších místech, kde je tepleji, j.

Co je tepelné zpracování?

Tepelné zpracování. Tepelné zpracování je řízený proces používaný ke změně mikrostruktury materiálů, jako jsou kovy a jejich slitiny, jehož účelem je poskytnout materiálům vlastnosti, které prodlužují životnost výsledných součástí – například zvýšení tvrdosti povrchu, odolnosti vůči teplotě, tažnosti a pevnosti.

Související příspěvky: