Kdo je Gilgamešův druh?

Obsah

Kdo je Gilgamešův druh?

Kdo je Gilgamešův druh?

Gilgamešův druh, Enkidu v ní vystupoval jako živý, přestože podle osmé tabulky už dávno zemřel. Epos vytvořili Sumerové a nacházel se v Ašurbanipalově knihovně, který si ho nechal opsat podle starší verze. Díky mnoha opisům, dodatkům, překladům a hlavně díky přepisu babylonského kněze se jednotlivé eposy mírně liší od původních sumerských skladeb.

Kdo byl bohem Gilgameše?

Božský původ Gilgameše nemusí svědčit proti jeho existenci. Králové si rádi zlepšovali svůj původ (třeba v Egyptě, byli králové zástupci bohů na zemi). Epos není dílem jednoho člověka . Nachází se v něm důkazy o tom, že to není první a poslední předloha.

Kdy byl Gilgameš opravdu žil?

Nálezy svědčí o tom, že v eposu jsou realistické popisy (hradba Uruk dodnes stojí, stejně jako samotný Uruk – dnešní Varka v jižním Iráku apod.). Jiné prameny dokládají i jádro historické. Není vyloučené, že Gilgameš opravdu existoval. Jestliže opravdu žil, žil mezi 30.-28.

Související příspěvky: