Jaká je délka Austrálie?

Obsah

Jaká je délka Austrálie?

Jaká je délka Austrálie?

Největší šířka Austrálie od západu k východu činí 4 100 km, od Příkrého mysu (Steep Pt., 113° 09´ v. d.) k Byronovu mysu (Cape Byron, 153° 39´ v. d.) – viz box 2. Severní pobřeží Austrálie je omývané mělkými šelfovými moři Timorským a Arafurským.

Kde se nachází východní pobřeží Austrálie?

Východní pobřeží Austrálie omývá Tichý oceán s Tasmanovým a Korálovým mořem, kde dosahují hloubky až 7 500 m. Severovýchodní pobřeží lemuje 1 900 km dlouhý Velký bradlový útes, představující zbytek dnes zaplaveného pobřeží. Korálové útesy se táhnou rovnoběžně s pobřežím a značně ztěžují plavbu.

Jak velká je Austrálie od západu k východu?

Největší šířka Austrálie od západu k východu činí 4 100 km, od Příkrého mysu (Steep Pt., 113° 09´ v. d.) k Byronovu mysu (Cape Byron, 153° 39´ v. d.) – viz box 2.

Kde se nachází Austrálie?

Poloha, rozloha Austrálie 1 Tvar a rozměry. Austrálie je osamocená pevnina, obklopená na třech stranách otevřeným oceánem. Má velmi malou... 2 Krajní body. Od severu k jihu měří kontinent 3 200 km. Nejsevernější bod, Yorský mys (Cape York, 10° 41´ j. š.), je od... 3 Okrajová moře. Severní pobřeží Austrálie je omývané mělkými šelfovými moři Timorským a Arafurským. Moře tu vniká... More ...

Související příspěvky: