Kdo vedl Ježíše na poušti?

Obsah

Kdo vedl Ježíše na poušti?

Kdo vedl Ježíše na poušti?

Zkouška na poušti a vítězství nad zlem není předpokladem ke křtu, ale vlastně důsledkem. A teprve až po Ježíšově překonání pokušení popisuje Lukáš jeho návrat do Nazareta, kde začne své veřejné působení. Autor textu píše, že Ježíše vedl na poušť právě Duch.

Co je pokušení na poušti?

pokušení na poušti je známý biblický příběh. S drobnými rozdíly a odlišnými důrazy je zapsán i v evangeliu podle Matouše, s většími rozdíly i v nejstarším evangeliu, které napsal Marek. Je to text velmi zvláštní a jedinečný. Není divu, že křesťany všech generací fascinoval, a že během staletí vznikla celá řada různých výkladů.

Jaké je Ježíšovo překonání pokušení?

Zkouška na poušti a vítězství nad zlem není předpokladem ke křtu, ale vlastně důsledkem. A teprve až po Ježíšově překonání pokušení popisuje Lukáš jeho návrat do Nazareta, kde začne své veřejné působení. Autor textu píše, že Ježíše vedl na poušť právě Duch. Zdá se, že Ježíš je pasivní.

Související příspěvky: