Co jsou spalovací motory?

Obsah

Co jsou spalovací motory?

Co jsou spalovací motory?

SPALOVACÍ MOTORY Spalování paliv se neděje v kotli, ale přímo v motoru; tepelná energie se mění na mechanickou. Pístové motory– spalování ve válci, translační pohyb pístu převáděn klikovým hřídelem na rotační. Rotační motory (spalovací turbíny)– spalování v komoře, spaliny vedeny na lopatky. 1. Pístové spalovací motory

Co se týče parního motoru?

Pístový parní motor patří do skupiny tepelných strojů s vnější převodem tepla (teplo je do oběhu přiváděno v parním kotli či parogenerátoru a odváděno v kondenzátoru nebo odfukem páry do okolí motoru), do které patří například i Stirlingův motor, parní turbína. Tato vlastnost umožňuje využívat pro výrobu páry v podstatě jakéhokoliv zdroje tepla.

Co je pístový parní motor?

Pístový parní motor (Parní stroj) Pístový parní motor, nebo též parní stroj, je stroj, který bývá součástí zařízení pro realizaci parního oběhu a lze ho i použít v redukční stanicích pro redukci tlaku páry. Práce je z motoru odváděna nejčastěji ve formě kroutícího momentu na hřídeli.

Související příspěvky: