Co se týče fúzí obchodních společností?

Obsah

Co se týče fúzí obchodních společností?

Co se týče fúzí obchodních společností?

Fúzí obchodních společností se rozumí jejich zrušení bez likvidace, přičemž jmění zanikajících obchodních společností se převádí na právního nástupce. Fúze sloučením – právním nástupcem se stává některá z existujících společností zúčastněných na fúzi.

Jak se zvládnout fúze?

I když je složitá, dá se zvládnout 1 Projekt fúze. Dříve, než statutární orgán společnosti sepíše přesný plán přeměny společnosti – projekt fúze, musí... 2 Schvalování fúze. Hlasování o fúzi probíhá v každé společnosti odlišně. Společníci veřejné obchodní společnosti a... 3 Povinnosti statutárních orgánů. Statutární orgány všech fúzujících společností musí kromě projektu fúze... 4 Přeshraniční fúze. More ...

Kdy musí být fúze schválit?

Musí být k dispozici rovněž alespoň měsíc před konáním valné hromady a měla by vysvětlit, jak byl ve společném projektu fúze stanoven výměnný poměr, jenž se použije při přidělování cenných papírů za získaný majetek. Všechny společnosti účastnící se fúze musí během valného shromáždění projekt fúze schválit.

Související příspěvky: