Jak se děti s ADHD vypořádají?

Obsah

Jak se děti s ADHD vypořádají?

Jak se děti s ADHD vypořádají?

Děti mají také často nízké sebevědomí, neuspokojivé známky ve škole a špatné vztahy s okolím. S přibývajícím věkem většina symptomů ustoupí. Některé děti se sice s ADHD nikdy zcela nevypořádají, přesto se ale tato porucha dá při troše snahy poměrně dobře zvládnout.

Proč se ADHD dává do souvislosti s životním prostředím?

Dále se ADHD dává do souvislosti s abnormálním vývinem nervového systému, pravděpodobně v návaznosti na environmentální příčiny (příčiny souvisejísí se životním prostředím). Vystavení toxickým látkám, například olovu v nátěrech starých budov

Co se týče výskytu ADHD v rodinách?

Je například zřejmé, že výskyt ADHD je v některých rodinách častější, takže to souvisí s geny a dědičností. Dále se ADHD dává do souvislosti s abnormálním vývinem nervového systému, pravděpodobně v návaznosti na environmentální příčiny (příčiny souvisejísí se životním prostředím).

Jaké jsou hlavní rysy ADHD?

Postižených je až 7 procent dětí školního věku. Hlavními rysy ADHD jsou porucha udržení pozornosti, hyperaktivita a impulzivní chování. Děti mají také často nízké sebevědomí, neuspokojivé známky ve škole a špatné vztahy s okolím. S přibývajícím věkem většina symptomů ustoupí.

Související příspěvky: