Co jsou pravidla výkresů pozemních staveb?

Obsah

Co jsou pravidla výkresů pozemních staveb?

Co jsou pravidla výkresů pozemních staveb?

Pravidla, výkres, stavební, formát, měřítko, materiály, zařizovací předměty, kóty Klíčová slova Tato kapitola tvoří úvod do problematiky vytváření výkresů pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, tak jak je tato problematika prezentována českou státní normou ČSN 01 3420 z července 2004.

Co jsou závazky?

Závazky jsou významnou součástí pasív podniku. Obvykle se definují jako povinnost podniku zaplatit oprávněnému subjektu. Závazky se též označují jako dluhy.

Co jsou závazky z obchodního styku?

závazky z obchodního styku. závazky vůči dodavatelům, závazky z vystavených směnek, závazky vyplývající z přijatých záloh atd., závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím sociálního zabezpečení, závazky vůči společníkům a sdružení,

Jaké jsou pravidla tvorby výkresů?

1. Pravidla tvorby výkresů rozeznat jednotlivé prvky, objekty, značení a popisy na stavebních výkresech Doporučuji důkladné prostudování této kapitoly, neboť informace v ní obsažené jsou nezbytně nutné pro další studium. Celkový doporučený čas k prostudování kapitoly je 180 minut.

Související příspěvky: