K čemu se používají sprinklerová zařízení?

Obsah

K čemu se používají sprinklerová zařízení?

K čemu se používají sprinklerová zařízení?

Sprinklerová zařízení používají k hašení obvykle vodu ve formě sprchového proudu aplikovaného výstřikovými koncovkami označovanými jako sprinklery. Hašení je možné i pěnou. Podle toho jsou sprinklerová zařízení vodní nebo pěno-vodní. Do činnosti se sprinklery uvádějí samočinně.

Jaké jsou standardní sprinklery?

Základní řada standardních sprinklerů má K = 57, K = 80 a K = 115. Sprinklery s vyšším K než 115 jsou určené především pro ochranu skladů. Sprinklery jsou opatřené skleněnou nebo tavnou tepelnou pojistkou. Obvykle mají otevírací teplotou 68 °C, čemuž odpovídá červená barva kapaliny ve skleněné baňce.

Jak jsou sprinklery opatřeny tepelnou pojistkou?

Sprinklery jsou opatřené skleněnou nebo tavnou tepelnou pojistkou. Obvykle mají otevírací teplotou 68 °C, čemuž odpovídá červená barva kapaliny ve skleněné baňce. Vyrábí se i sprinklery s vyššími otevíracími teplotami. Podle tepelné odezvy, která je vyjádřená indexem reakční doby RTI (Response Time Index), jsou sprinklery s tepelnou odezvou:

Co je sprinklerová soustava?

Příslušné signály „porucha“ a „požární poplach“ předává na místo se stálou obsluhou. Sprinklerovou soustavou se má na mysli část sprinklerového zařízení zahrnující ventilovou stanici a k ní připojené potrubí se sprinklery a dalšími armaturami.

Související příspěvky: