Kdo je jelen evropský?

Obsah

Kdo je jelen evropský?

Kdo je jelen evropský?

Jelen evropský (Cervus elaphus), nově jelen lesní, je velký sudokopytník z čeledi jelenovitých (Cervidae). Vyskytuje se na rozsáhlém území Evropy, na Kavkaze, v Malé, západní a střední Asii a izolovaně také na území mezi Marokem a Tuniskem, což z něj činí jediný druh jelena v Africe.

Co se týká paroží jelenů?

Paroží by mělo mít korunu, zejména paroží šestiletých až osmiletých jelenů. Parohy jelenů z této věkové skupiny nabývají na délce a síle, hmota paroží výrazně převažuje v horních, korunových partiích. Zvýrazňují se a zesilují růže, očníky jsou nasazovány blíže k růžím, úhel který svírají s lodyhami se zvětšuje a konce očníků se zakřivují vzhůru.

Jak se počítá paroží u jelena?

Jak se počítá paroží u jelena 1 1 Jelenovití sudokopytníci. Existuje čeleď sudokopytníků, která se nazývá jelenovití. Je to obecný pojem zvířat žijících... 2 2 Co je jelen zač a jak vypadá. Jelen evropský jse vyskytuje nejen v Evropě, ale i na Kavkaze, v Malé, západní a střední... 3 3 Co je to paroží. Paroží, nebo-li parohy jsou kostěné výrůstky na hlavě vybraných druhů... More ...

Kdy nasazuje a nosí jelen?

Druhé paroží nasazuje, vytlouká, nosí a shazuje jelen v třetím roce svého života. Nasazování probíhá zhruba v květnu až srpnu, vytloukání v srpnu a shazování v dubnu až květnu příštího kalendářního roku.

Související příspěvky: