Jaké jsou elektronické regulátory napětí?

Obsah

Jaké jsou elektronické regulátory napětí?

Jaké jsou elektronické regulátory napětí?

Elektronické regulátory prochází postupným vývojem jako hybridní, monolitické a nejnovější víceúčelové regulátory napětí. Elektronický regulátor napětí bývá v nejnovějších systémech propojen s elektronickou řídicí jednotkou - ECU (Electronic Control Unit).

Jak se reguluje napětí v elektronických regulátorech?

Tím se ovládá intenzita buzení točivého magnetického pole rotoru. Hodnota regulovaného napětí u elektronických regulátorů bývá řízená pomocí integrované Zenerovy diody na křemíkovém čipu regulátoru a většinou se již nedá seřizovat. U starších provedení je regulátor napětí (dříve reléový, novější polovodičový) umístěn mimo alternátor.

Jaký je regulátor napětí U alternátorů?

Současně vyráběné alternátory mají obvykle v zadním štítu elektronický regulátor napětí, který tvoří montážní celek s držáky sběracích uhlíkových kartáčků – obr. 24. Regulátor napětí je tak přímo prostřednictvím sběracích kroužků a uhlíkových kartáčků elektricky vodivě připojen k začátku a konci budícího vinutí kotvy.

Jak se reguluje elektrické napětí rotoru?

Vždy reguluje elektrické napětí na principu omezování intenzity a mžikového přerušování elektrického proudu protékajícího budícím vinutím. Tím se ovládá intenzita buzení točivého magnetického pole rotoru.

Související příspěvky: