Kdo je největší oceán na Zemi?

Obsah

Kdo je největší oceán na Zemi?

Kdo je největší oceán na Zemi?

Atlantský oceán Atlantik – druhý největší oceán na Zemi, 94,243 mil. km2; od severu k jihu měří 16 000 km, v nejužším místě mezi Afrikou a Jižní Amerikou 2 900 km. Maximální hloubka v Portorickém příkopu 9 219 m, střední hloubka 3 597 m, střední objem vod 334,07 mil. km3. Členité pobřeží; moře okrajová (např.

Kde jsou největší hřbety oceánu?

– Největší struktury dna Tichého oceánu tvoří Severovýchodní pacifická pánev a Jihozápadní pacifická pánev; hlavní podmořské hřbety Jihopacifický a Východopacifický. Podél pobřeží kontinentů a ostrovů často hlubokomořské příkopy (Marianský 11 034 m, Tonžský 10 882 m, Filipínský 10 830 m).

Co je znečištění oceánů?

Znečištění oceánů 1 Živinami z kanalizačních splašků, zemědělství a z atmosféry, spalováním fosilních paliv ( dusík, fosfor) To má za... 2 Půdními částicemi – Půdní eroze těžbou, bagrováním, lesnictvím a zemědělstvím. Půdní částice kalí vodu, brání... 3 Toxiny – PCB, DDT, těžké kovy. Jejich zdrojem jsou herbicidy, pesticidy, průsak ze skládek. Mají za následek kontaminace... More ...

Jaká je plocha oceánu?

Oceán pokrývá plochu asi 362 mil. km2 (71 % povrchu Země), průměrná hloubka 3,7 km. V rámci světového oceánu se rozlišuje Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán; každý z nich má uzavřený systém mořských proudů, specifické vlastnosti vody, apod. Okrajové části oceánu se nazývají moře.

Související příspěvky: