Co se dělí na alkoholy?

Obsah

Co se dělí na alkoholy?

Co se dělí na alkoholy?

Alkoholy můžeme dělit také z hlediska druhu radikálu, který vznikne odtržením radikálu .OH z molekuly alkoholu: 1 primární alkoholy - vzniká primární radikál (na uhlík s navázaným hydroxylem jsou přímo vázány 2 vodíky, u methanolu 3) 2 sekundární alkoholy - vzniká sekundární radikál (na uhlík s navázaným hydroxylem je přímo vázán 1 vodík) More ...

Co jsou alkoholy?

Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.Tyto organické sloučeniny obsahují skupinu OH a mají velký význam. Nejznámější ze skupiny alkoholů je ethanol, který je znám pro své hojné využití v průmyslu paliv (), potravinářství (alkoholické nápoje - konkrétně ethanol, užíván jako rekreační droga), kosmetice a především v mnoha reakcích v ...

Jak vyzkoušet vůni parfému?

Tipy pro výběr parfémů 1 Ideální způsob, jak vyzkoušet vůni parfému, je aplikovat ho přímo na kůži a počkat alespoň 20 sekund, než se vůně... 2 Nejlepší doba pro výběr vůně je ráno, kdy náš čich ještě není unaven 3 Stejný parfém může mít u různých lidí odlišnou vůni. Ta závisí na vlastnostech pokožky, která je u každého specifická 4 V létě je vhodné používat spíše lehčí sladké a... More ...

Proč jsou alkoholy hojně rozšířeny?

Alkoholy jsou hojně rozšířeny v přírodě, zejména ve formě esterů (tuky, vosky, pryskyřice, atd.). Alkoholy se získávají kvasnými pochody (ethanol, butanol), hydrogenací fenolů (cyklohexanol), esterů a dalších derivátů karboxylových kyselin, redukcí karbonylových sloučenin, hydrolýzou halogenderivátů atd.

Související příspěvky: