Kde vznikají tropické cyklony?

Obsah

Kde vznikají tropické cyklony?

Kde vznikají tropické cyklony?

Nejvíce tropických cyklón (bouří) se vytváří v pásu bouřkové aktivity známé jako intertropická zóna konvergence. Tajfuny vznikají zpravidla v létě a počátkem podzimu v západním Pacifiku (zhruba mezi Filipínami a ostrovem Guam) severně od rovníkového pásma tišin, vymezeného přibližně 10. stupněm severní zeměpisné šířky.

Jak se dělí tropické cyklóny?

Tropické cyklóny dělí tzv. Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnice podle odpovídající síly větru do pěti kategorií, přičemž do 1. kategorie patří nejslabší a do 5. kategorie nejsilnější. Toto členění je trochu zrádné, protože cyklóny 1. kategorie mohou způsobit více škody než kategorie vyšší.

Co je tropická cyklóna?

Tropická cyklóna 1 Fyzikální struktura. Tropické cyklóny jsou oblasti relativně nízkého tlaku v troposféře a největší tlakové odchylky se... 2 Vzhled a energie. Tropická cyklóna má známý vzhled obrovské rotující oblasti oblaků se silnými větry a bouřkovými jevy. 3 Názvy tropických cyklón. Tropické cyklóny jsou v různých částech světa rozdílně nazývány, i když se jedná o bouře... More ...

Kde jsou tropické cyklóny nazývány?

Tropické cyklóny jsou v různých částech světa rozdílně nazývány, i když se jedná o bouře, působící na stejném principu: v Severní Americe je to hurikán (USA, Kanada), Chubasco (Mexiko) a Taino (Haiti), v Asii je nazývána tajfunem, Bagyo (Filipíny), v Austrálii a na Novém Zélandu Willy-willy.

Související příspěvky: