Proč je proudový orgán důležitý pro ryby?

Obsah

Proč je proudový orgán důležitý pro ryby?

Proč je proudový orgán důležitý pro ryby?

Proudový orgán. Tento orgán specifický právě pro ryby je schopen vnímat vlnění vody způsobené např. pohybem jiných objektů, dopadem předmětů na hladinu, nárazy proudu do překážek nebo i pohybem na břehu. Kanálky proudového orgánu jsou umístěny na hlavě a na bocích ryby.

Kde žijí ryby?

Podle vodního prostředí, ve kterém žijí, dělíme ryby na: 1 Sladkovodní – žijí ve sladké vodě 2 Brakické – žijí v brakické vodě (směs sladké a mořské vody, například v ústí řek) 3 Mořské – žijí ve slané vodě (moře a oceány) 4 Tažné – ty se dále rozdělují: Anadromní – žijí ve slané vodě, ale rozmnožují se ve sladké vodě (např. ... 5 Polotažné – během života mění místa svého pobytu

Proč ryby přijímají potravu ústní?

Anatomie a fyziologie ryb 1 Trávicí soustava. Ryby přijímají potravu ústy (ústa mohou být horní, dolní nebo koncová). V dutině ústní se mohou... 2 Vylučovací soustava. Odpadní produkty metabolismu jsou vylučovány různými způsoby. Oxid uhličitý je vylučován žábrami... 3 Dýchací soustava. Primárním dýchacím orgánem ryb jsou čtyři páry žaber umístěné na kostěných žaberních... More ...

Kdo byl zařazen do ryb?

Anatomie ryb 1 Původ a systematické zařazení ryb. Ryby jsou starobylou skupinou obratlovců, která se na Zemi objevila už ve starších prvohorách, v období zvaném silur, před více než 400 miliony let. 2 Vnější stavba rybího těla. Rybí tělo je obvykle vřetenovité, hydrodynamicky tvarované a skládá se z hlavy, trupu a ocasu. ... 3 Vnitřní stavba rybího těla. Ryby patří do kmene strunatců, jejichž oporou těla byla v dávných dobách relativně měkká chrupavčitá struna hřbetní.

Související příspěvky: