Kde odlétají tažní ptáci?

Obsah

Kde odlétají tažní ptáci?

Kde odlétají tažní ptáci?

Tažní ptáci Když přichází podzim, tažní ptáci odlétají přečkat zimu na jih do teplejších krajin.Čeká je daleká cesta, třeba i přes moře. V jižních krajích je teplo a dostatek potravy. U nás by se tito ptáci v zimě neuživili.

Kde se ptáci považují jako přezimující?

Jako přezimující se většinou považují ptáci od prosince do února, ale v okrajích té doby mohou být i někteří na tahu nebo už začátkem hnízdění. Logicky naopak naši tažní neboli stěhovaví ptáci jsou ti, kteří hnízdí a nepřezimují = v kompletní tabulce nemají Z, ale také část těch přezimujících.

Jak se živí přezimující ptáci?

Naši přezimující ptáci se živí hlavně jehličím, semínky, pupeny a bobulemi. V kůře stromů můžou najít i larvy a kukly. Většinou jsou naši přezimující ptáci semenožraví. Ale i některé druhy těchto ptáků migrují na zimu pryč společně s ptactvem, které se živí hmyzem.

Kde se tito ptáci v zimě neuživili?

U nás by se tito ptáci v zimě neuživili. Mezi tažné ptáky patří např: vlaštovka, jiřička, husa velká, čáp, špaček, skřivan a kukačka. Na jarní přílet vlaštovek se těšíme, protože vlaštovky považujeme za symbol jara.Vlaštovka je často zaměňována s jiřičkou. Vlaštovka má načervenalé hrdlo a hlouběji vykrojený ocas.

Související příspěvky: