Co je kotel?

Obsah

Co je kotel?

Co je kotel?

V závěru jsou uvedeny obecné vlastnosti nejdůležitějších energetických paliv a stručná charakteristika spalování. Kotel je zařízení sloužící k ohřevu vody, k výrobě páry z vody, resp. k ohřevu jiné látky (např. oleje). Teplo se získává obvykle spalováním paliva tj. hmoty, ze které uvolňujeme teplo exotermickými chemickými reakcemi.

Kde se používají topné oleje?

V energetice se používají topné oleje (TO) extralehké (ELTO), lehké (LTO), těžké (TTO). Těžké se také používají pod názvem mazut. U menších zařízení je používá topná nafta. V průmyslové sféře existuje dále množství spalitelných tekutých odpadů.

Jaké jsou kotle s velkým obsahem vody?

Kotle s relativně velkým obsahem vody dělíme na plamencové, žárotrubné, příp. kombinované plamenco-žárotrubné. Jejich charakteristickým znakem je proudění spalin uvnitř plamenců a žárových trubek.

Související příspěvky: